Prio

Behovsstyrd bokning och ökad kapacitet för diabetesmottagningar

Behovsstyrd bokning och ökad kapacitet för diabetesmottagningar

Behovsstyrd bokning och ökad kapacitet för diabetesmottagningar

PRIO är ett system som hjälper diabetesvården att boka patienter utifrån patientens unika behov. Systemet föreslår tid för återbesök, besökslängd och besökstyp, fysiskt eller digitalt, baserat på bland annat patientens glukosvärden. PRIO frigör tid, tar bort onödig administration och kapar vårdköer. 

onetwo analytics prio
onetwo analytics prio
onetwo analytics prio
onetwo analytics prio
onetwo analytics prio
onetwo analytics prio

Fokus på glukoskontroll snarare än traditionell kalenderdriven schemaläggning

Fokus på glukoskontroll snarare än traditionell kalenderdriven schemaläggning

Fokus på glukoskontroll snarare än traditionell kalenderdriven schemaläggning

PRIO samlar automatiskt in och analyserar CGM-data och skapar en dynamisk bokningslista med en rekommenderad besöksordning. Analysen tar hänsyn till faktorer som glukoskontroll och tid sedan senaste besök. PRIO effektiviserar arbetet med bokningsprocesserna för vårdgivaren.

PRIO samlar automatiskt in och analyserar CGM-data och skapar en dynamisk bokningslista med en rekommenderad besöksordning. Analysen tar hänsyn till faktorer som glukoskontroll och tid sedan senaste besök. PRIO effektiviserar arbetet med bokningsprocesserna för vårdgivaren.

PRIO samlar automatiskt in och analyserar CGM-data och skapar en dynamisk bokningslista med en rekommenderad besöksordning. Analysen tar hänsyn till faktorer som glukoskontroll och tid sedan senaste besök. PRIO effektiviserar arbetet med bokningsprocesserna för vårdgivaren.

prio component
prio component
prio component

Optimera allokeringen av diabetesmottagningens resurser

Optimera allokeringen av diabetesmottagningens resurser

Optimera allokeringen av diabetesmottagningens resurser

Uppnå ökad kapacitet genom en mer effektiv resursanvändning. Systemet underlättar för vårdgivaren att arbeta mer patientcentrerat och att effektivisera arbetsflöden. PRIO är bra för både patienter och vårdgivare. 

Uppnå ökad kapacitet genom en mer effektiv resursanvändning. Systemet underlättar för vårdgivaren att arbeta mer patientcentrerat och att effektivisera arbetsflöden. PRIO är bra för både patienter och vårdgivare. 

Uppnå ökad kapacitet genom en mer effektiv resursanvändning. Systemet underlättar för vårdgivaren att arbeta mer patientcentrerat och att effektivisera arbetsflöden. PRIO är bra för både patienter och vårdgivare. 

FAQ

Är PRIO ett bokningssystem?

Hur fungerar PRIO?

Finns PRIO i USA?

Vilka CGM-sensorer är kompatibla med PRIO?

Hur säkerställer ni kvalitén på era analyser?

Jag vill veta mer om PRIO, hur kommer jag i kontakt med er?

Kan PRIO användas för patienter med diabetes typ 1 och typ 2?

Uppfyller PRIO de regulatoriska kraven för medicintekniska produkter?

Är PRIO ett bokningssystem?

Hur fungerar PRIO?

Finns PRIO i USA?

Vilka CGM-sensorer är kompatibla med PRIO?

Hur säkerställer ni kvalitén på era analyser?

Jag vill veta mer om PRIO, hur kommer jag i kontakt med er?

Kan PRIO användas för patienter med diabetes typ 1 och typ 2?

Uppfyller PRIO de regulatoriska kraven för medicintekniska produkter?

Är PRIO ett bokningssystem?

Hur fungerar PRIO?

Finns PRIO i USA?

Vilka CGM-sensorer är kompatibla med PRIO?

Hur säkerställer ni kvalitén på era analyser?

Jag vill veta mer om PRIO, hur kommer jag i kontakt med er?

Kan PRIO användas för patienter med diabetes typ 1 och typ 2?

Uppfyller PRIO de regulatoriska kraven för medicintekniska produkter?

© One Two Analytics AB 2023

© One Two Analytics AB 2023

© One Two Analytics AB 2023