INSIGHTS

Använd kraften av AI/ML för snabb och effektiv tolkning av diabetesdata

Använd kraften av AI/ML för snabb och effektiv tolkning av diabetesdata

Använd kraften av AI/ML för snabb och effektiv tolkning av diabetesdata

Vår teknologi analyserar glukosdata från CGM-sensorer, vilket ger insikter om avvikelser och svängningar. För vårdgivare innebär detta möjlighet till snabbare, mer faktabaserade beslut om behandlingsrekommendationer och förbättrad patientförståelse.  

insights report
insights report
insights report
insights report root causes
insights report root causes
insights report root causes

INSIGHTS ger insikter till bakomliggande orsaker 

INSIGHTS ger insikter till bakomliggande orsaker 

INSIGHTS ger insikter till bakomliggande orsaker 

INSIGHTS rapporten ger en sammanfattande överblick av varje patients glukosstatus. Rapporten erbjuder en snabb och tydlig tolkning av viktiga mätvärden i mötet med patient inför beslut om behandlingsrekommendationer. Analyserna bidrar till en djupare förståelse och mer personcentrerad vård – ett kraftfullt stöd i den digitala omställningen. Rapporten finns anpassad för diabetes typ 1 och typ 2 samt prediabetes. 

INSIGHTS rapporten ger en sammanfattande överblick av varje patients glukosstatus. Rapporten erbjuder en snabb och tydlig tolkning av viktiga mätvärden i mötet med patient inför beslut om behandlingsrekommendationer. Analyserna bidrar till en djupare förståelse och mer personcentrerad vård – ett kraftfullt stöd i den digitala omställningen. Rapporten finns anpassad för diabetes typ 1 och typ 2 samt prediabetes. 

INSIGHTS rapporten ger en sammanfattande överblick av varje patients glukosstatus. Rapporten erbjuder en snabb och tydlig tolkning av viktiga mätvärden i mötet med patient inför beslut om behandlingsrekommendationer. Analyserna bidrar till en djupare förståelse och mer personcentrerad vård – ett kraftfullt stöd i den digitala omställningen. Rapporten finns anpassad för diabetes typ 1 och typ 2 samt prediabetes. 

Varje INSIGHTS rapport inkluderar detaljerade analyser om tid i målområde, svängningar, höga och låga glukosvärden, nattlig insulineffekt och måltidspåverkan. Dessutom innehåller rapporten maskingenererade tolkningar, samt utrymme för personliga kommentarer och behandlingsrekommendationer från vårdgivaren. 

Varje INSIGHTS rapport inkluderar detaljerade analyser om tid i målområde, svängningar, höga och låga glukosvärden, nattlig insulineffekt och måltidspåverkan. Dessutom innehåller rapporten maskingenererade tolkningar, samt utrymme för personliga kommentarer och behandlingsrekommendationer från vårdgivaren. 

onetwo analytics insights
onetwo analytics insights
onetwo analytics insights

“The INSIGHTS report on CGM data is revolutionizing diabetes care. We get a comprehensive overview of the diabetes status. We can understand the "why" behind elevated or low glucose levels, which can provide more personalized treatments.”


Liane parker

Founder and CEO at Quantify Remote Care and RN CPHM, Ohio (US)

FAQ

Finns INSIGHTS i USA?

Jag vill höra mer om INSIGHTS, hur kommer jag i kontakt med er?

Vilken typ av data krävs för att generera en INSIGHTS rapport?

Hur snabbt går det att generera en INSIGHTS rapport?

Hur säkerställer ni kvalitén på era analyser?

Kan INSIGHTS rapporten användas för alla typer av diabetes?

Vem kan använda INSIGHTS?

Uppfyller INSIGHTS de regulatoriska kraven för medicintekniska produkter?

Finns INSIGHTS i USA?

Jag vill höra mer om INSIGHTS, hur kommer jag i kontakt med er?

Vilken typ av data krävs för att generera en INSIGHTS rapport?

Hur snabbt går det att generera en INSIGHTS rapport?

Hur säkerställer ni kvalitén på era analyser?

Kan INSIGHTS rapporten användas för alla typer av diabetes?

Vem kan använda INSIGHTS?

Uppfyller INSIGHTS de regulatoriska kraven för medicintekniska produkter?

Finns INSIGHTS i USA?

Jag vill höra mer om INSIGHTS, hur kommer jag i kontakt med er?

Vilken typ av data krävs för att generera en INSIGHTS rapport?

Hur snabbt går det att generera en INSIGHTS rapport?

Hur säkerställer ni kvalitén på era analyser?

Kan INSIGHTS rapporten användas för alla typer av diabetes?

Vem kan använda INSIGHTS?

Uppfyller INSIGHTS de regulatoriska kraven för medicintekniska produkter?

© One Two Analytics AB 2023

© One Two Analytics AB 2023

© One Two Analytics AB 2023