Genom forskning skapar vi kunskap

Genom forskning skapar vi kunskap

OneTwo Analytics är starkt förankrade i vetenskaplig forskning. Tillsammans med våra medgrundare, diabetesexperterna från Uppsala Universitet, professor Per-Ola Carlsson (MD PhD) och docent Daniel Espes (MD PhD), driver vi flera studier inom vårt fokusområde.

doctor using a tablet

Studier och publikationer

Studier och publikationer

Studier och publikationer

Vårt mål är att kontinuerligt fördjupa kunskapen om den data som dagligen flödar från glukossensorer, för att ständigt förbättra våra våra produkter. 

Medicinsk expertis

Medicinsk expertis

OneTwo Analytics besitter stor kunskap inom medicin och diabetes. Bland medgrundarna finns överläkaren och professorn i medicin, Per-Ola Carlsson (MD PhD) och överläkaren och docenten Daniel Espes (MD PhD), från Uppsala Universitet, båda endokrinologer och forskare med ett fokus på diabetes. Per-Ola Carlsson är Chief Medical Officer (CMO) och Daniel Espes är Chief Scientific Officer (CSO) på OneTwo Analytics. 

  • per-ola carlsson
  • daniel espes
  • per-ola carlsson
  • daniel espes
  • per-ola carlsson
  • daniel espes

Pågående studie

Pågående studie

Pågående studie

Sophiahemmet - Periodisk kontinuerlig glukosmätning

En randomiserad kontrollerad studie tillsammans med Sophiahemmet Högskola och fyra vårdcentraler. Studiens syfte är att undersöka effekten av glukosmätning tillsammans med en dataanalysrapport för att stödja ett personcentrerat förhållningssätt i jämförelse med självtestning av glukos på glukoskontroll och patientrapporterade utfallsmått hos personer med typ 2 diabetes.  

Våra partners

Vi har ett stolt partnerskap med stora aktörer inom diabetes och diabetesteknologi såsom Karolinska Institutet Innovations AB, Sophiahemmet Högskola, Sophiahemmet, Diabetes Center Berne, Uppsala Universitet och Dexcom.

Dexcom Logo
Karolinska Institutet Science Park AB Logo
Diabetes Center Berne Logo
Sophiahemmet Logo
Uppsala Universitet Logo

Våra partners

Vi har ett stolt partnerskap med stora aktörer inom diabetes och diabetesteknologi såsom Karolinska Institutet Innovations AB, Sophiahemmet Högskola, Sophiahemmet, Diabetes Center Berne, Uppsala Universitet och Dexcom.

Dexcom Logo
Karolinska Institutet Science Park AB Logo
Diabetes Center Berne Logo
Sophiahemmet Logo
Uppsala Universitet Logo

Våra partners

Vi har ett stolt partnerskap med stora aktörer inom diabetes och diabetesteknologi såsom Karolinska Institutet Innovations AB, Sophiahemmet Högskola, Sophiahemmet, Diabetes Center Berne, Uppsala Universitet och Dexcom.

Dexcom Logo
Karolinska Institutet Science Park AB Logo
Diabetes Center Berne Logo
Sophiahemmet Logo
Uppsala Universitet Logo

© One Two Analytics AB 2023

© One Two Analytics AB 2023

© One Two Analytics AB 2023