GDPR

Behandling av personuppgifter


Vi bryr oss om dina uppgifter. Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för oss. För att du ska känna dig trygg med hur vi på OneTwo Analytics använder dina uppgifter när du besöker vår hemsida är vi därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Genom denna beskrivning av hur vi använder dina personuppgifter förklarar vi vilken information vi samlar in, hur den används, i vilken situation vi delar information och de val som du kan göra avseende den informationen.

Vi månar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR (dataskyddsförordningen) och patientdatalagen.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (d.v.s. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t.ex. namn, bild, personnummer, IP-adress, samt ärendehistorik.

Personuppgifter vi hanterar och samlar in

OneTwo Analytics inhämtar de personuppgifter som vi behandlar i första hand direkt från dig som besökare på vår hemsida enligt nedan:

 • Genom dina kontakter med oss, till exempel sparas dina kontaktuppgifter när du mailar till oss på vår företagsadress info@onetwo-analytics.com gdpr.article1.li1.p-p2

 • Vid besök på vår webbplats dvs: trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata som exempelvis din IP-adress, enhet, operativsystem och webbläsartyp som du använder vid besöket.

Vad använder vi dina uppgifter till?

 • Syftet med lagring av dina personuppgifter är främst för kommunikation med dig som besökare som hör av dig till oss. Vi behöver dina kontaktuppgifter för att kunna besvara förfrågningar eller frågor om våra tjänster

 • Det andra syftet är insamling till grund för statistik om användning och besöksflöden på vår webbplats. Denna information samlas in för att göra vår webbplats så användarvänlig och relevant som möjligt för dig som besökare. All information som samlas in för detta ändamål är aggregerad på en övergripande nivå och är anonym.

De som kan ta del av uppgifterna

De som kommer att ta del av uppgifterna är enbart medarbetare på OneTwo Analytics som antingen använder personuppgifter för kontakt med besökare samt medarbetare som arbetar med optimering av webbplatsen samt framtagande av statistik.

Period under vilken personuppgifterna kommer att lagras

Personuppgifter sparas endast så länge de är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för. Handlingar som innehåller personuppgifter och som inte ska bevaras raderas eller rensas. Kontaktuppgifter av ringa eller tillfällig betydelse gallras i regel direkt eller senast efter två månader.

Dina rättigheter

 • Information och tillgång till dina personuppgifter

 • Möjlighet att få rättelse av felaktig information

 • Möjlighet att få information raderad

Integritetsskyddsmyndigheten

Du har rätt att kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) med klagomål om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Behandling av personuppgifter


Vi bryr oss om dina uppgifter. Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för oss. För att du ska känna dig trygg med hur vi på OneTwo Analytics använder dina uppgifter när du besöker vår hemsida är vi därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Genom denna beskrivning av hur vi använder dina personuppgifter förklarar vi vilken information vi samlar in, hur den används, i vilken situation vi delar information och de val som du kan göra avseende den informationen.

Vi månar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR (dataskyddsförordningen) och patientdatalagen.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (d.v.s. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t.ex. namn, bild, personnummer, IP-adress, samt ärendehistorik.

Personuppgifter vi hanterar
och samlar in

OneTwo Analytics inhämtar de personuppgifter som vi behandlar i första hand direkt från dig som besökare på vår hemsida enligt nedan:

 • Genom dina kontakter med oss, till exempel sparas dina kontaktuppgifter när du mailar till oss på vår företagsadress info@onetwo-analytics.com gdpr.article1.li1.p-p2

 • Vid besök på vår webbplats dvs: trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata som exempelvis din IP-adress, enhet, operativsystem och webbläsartyp som du använder vid besöket.

Vad använder vi dina uppgifter till?

 • Syftet med lagring av dina personuppgifter är främst för kommunikation med dig som besökare som hör av dig till oss. Vi behöver dina kontaktuppgifter för att kunna besvara förfrågningar eller frågor om våra tjänster

 • Det andra syftet är insamling till grund för statistik om användning och besöksflöden på vår webbplats. Denna information samlas in för att göra vår webbplats så användarvänlig och relevant som möjligt för dig som besökare. All information som samlas in för detta ändamål är aggregerad på en övergripande nivå och är anonym.

De som kan ta del av uppgifterna

De som kommer att ta del av uppgifterna är enbart medarbetare på OneTwo Analytics som antingen använder personuppgifter för kontakt med besökare samt medarbetare som arbetar med optimering av webbplatsen samt framtagande av statistik.

Period under vilken personuppgifterna kommer att lagras

Personuppgifter sparas endast så länge de är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för. Handlingar som innehåller personuppgifter och som inte ska bevaras raderas eller rensas. Kontaktuppgifter av ringa eller tillfällig betydelse gallras i regel direkt eller senast efter två månader.

Dina rättigheter

 • Information och tillgång till dina personuppgifter

 • Möjlighet att få rättelse av felaktig information

 • Möjlighet att få information raderad

Integritetsskyddsmyndigheten

Du har rätt att kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) med klagomål om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

© One Two Analytics AB 2023

© One Two Analytics AB 2023

© One Two Analytics AB 2023